Addendum bij mijn Handboek Finale 2009
Windows & Macintosh


Tom Eykens – juli 2009

Over Finale® 2010 heb ik geen afzonderlijk boek gemaakt. Dit is een aanvulling bij het handboek bij de basiscursus Finale 2009 over de wijzigingen in de nieuwste versie.

Addendum Finale 2010, Tom Eykens
  • Werken met de nieuwe slagwerknotatie
  • Alle wijzigingen van akkoorden
  • Vernieuwde Maatnummering
  • Rehearsal letters
  • ...

Gratis download

Dit addendum is een gratis extraatje bij mijn boek over Finale 2009.
Download het addendum hier. Gebruikersnaam: het eerste woord op pagina 57. Paswoord: het tweede woord op pagina 57.
Papieren verzending op aanvraag.

Bijlagen

De bijlagen van het recentste boek kan u gratis downloaden. Zie de bijlagen bij het handboek Finale 2011.

Copyright 2009 MakeMusic inc.: het hulpbestandje PercNoteTypes.txt uit Finale 2010, voor geval u het per ongeluk om zeep heeft geholpen.